Szanowni Państwo,

W naszym przedszkolu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Dokument znajduje się na stronie internetowej placówki (poniżej), jest także dostępny dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie. Wersję graficzną dla dzieci umieszczono w widocznym miejscu w szatni.

Osoby z personelu przedszkola zostały przeszkolone w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Treści Standardów Ochrony Małoletnich zostały przedstawione dzieciom w zrozumiały dla nich sposób.

Zagadnienia opisane w Standardach Ochrony Małoletnich w Przedszkolu Koniczynka w Mosinie:
1. Standardy ochrony dzieci, tj. Polityka, Personel, Procedury, Monitoring oraz ich wskaźniki.
2. Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci, sygnały ich wykorzystywania seksualnego.
3. Postępowanie w przypadku rozpoznania zagrożenia wykorzystywania seksualnego dziecka i Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.
4. Zasady ochrony wizerunku dziecka.
5. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.
6. Monitoring stosowania Polityki.
7. Schematy interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci.
8. Zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko oraz dziecko-dziecko.
9. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru dotyczącego Standardów ochrony dzieci na stronie https://standardy.fdds.pl.

Koordynatorami programu w naszym przedszkolu są Sylwia Kłossowska oraz Liliana Pieszak.

Do pobrania: