Ramowy rozkład dnia – grupa młodsza

06:30 – 08:15
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.
08:15 – 08:30
Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.
08:30 – 09:00
Śniadanie.
09:00 – 09:30
Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.
09:30 – 10:00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Zabawy ruchowe i twórcze.
10:00 – 11:00
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.
11:00 – 11:45
Rozwijanie zainteresowań dzieci, zabawy i zajęcia twórcze.
11:45 – 12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne. Nauka nakrywania stołów.
12:00 – 12:30
Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.
12:30 – 12:50
Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk.
12:50 – 14:30
Relaks. Słuchanie bajek i muzyki – wyciszenie. Dzieci, które nie śpią – zabawy integracyjne w sali lub ogrodzie.
14:30 – 14:50
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.
14:50 – 15:00
Przygotowanie do podwieczorku.
15:00 – 15:20
Podwieczorek.
15:20 – 17:00
Zabawy dowolne i zabawy grupowe ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali.

Ramowy rozkład dnia – grupy starsze

06:30 – 08:15
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.
07:45 – 08:15
Praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne.
08:15 – 08:30
Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.
08:30 – 09:00
Śniadanie.
09:30 – 09:45
Czynności samoobsługowe w WC i łazience-zabiegi higieniczno-sanitarne (15 min).
09:45 – 11:00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.
11:00 – 11:45
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.
11:45 – 12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne.
12:00 – 12:30
Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.
12:30 – 12:45
Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk.
12:45 – 13:00
Relaks. Słuchanie bajek, muzyki-wyciszenie (30 min).
13:00 – 14:00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.
14:00 – 14:45
Gry i zabawy skierowane na indywidualne potrzeby dzieci, spacer, zabawa w ogrodzie.
14:45 – 15:00
Przygotowanie do podwieczorku.
15:00 – 15:20
Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
15:20 – 15:30
Zabiegi higieniczne.
15:30 – 17:00
Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.