Ramowy rozkład dnia – grupa młodsza

06:30 – 08:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci.
08:00 – 08:45
Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. kolor, kształt dnia, wzór grafomotoryczny). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe i gimnastyczne.
08:45 – 09:30
Porządkowanie sali, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe. Śniadanie.
09:30 – 11:00
Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wraz z elementami planu daltońskiego. Zadania realizowane z całą grupą, w parach lub małych zespołach, praca indywidualna.
11:00 – 12:00
Spacer w najbliższej okolicy przedszkola, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy swobodne i ruchowe w sali, zajęcia terapeutyczne (terapia pedagogiczna, terapia ręki, logopedia).
12:00 – 12:30
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne. Obiad.
12:30 – 15:00
Leżakowanie, odpoczynek przy słuchaniu bajek, zabawy wyciszające.
Ćwiczenia indywidualne, kompensacyjno-wyrównawcze, praca z dzieckiem zdolnym. Zajęcia dodatkowe, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy swobodne w sali. Zajęcia terapeutyczne.
15:00 – 15:30
Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne. Podwieczorek.
15:30 – 17:00
Zabawy rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy manualne, konstrukcyjno-techniczne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Ramowy rozkład dnia – grupy starsze

06:30 – 08:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci.
08:00 – 08:45
Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. karta dnia, wzór grafomotoryczny, cyfra lub litera dnia). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe i gimnastyczne.
08:45 – 09:30
Porządkowanie sali, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe. Śniadanie.
09:30 – 11:00
Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wraz z elementami planu daltońskiego. Zadania realizowane z całą grupą, w parach lub małych zespołach, praca indywidualna.
11:00 – 12:00
Spacer w najbliższej okolicy przedszkola, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy swobodne i ruchowe w sali, zajęcia terapeutyczne (terapia pedagogiczna, logopedia, terapia ręki).
12:00 – 12:30
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad.
12:30 – 13:00
Zabawy wyciszające, relaksacja, odpoczynek przy słuchaniu bajek.
13:00 – 15:00
Ćwiczenia indywidualne, kompensacyjno-wyrównawcze, praca z dzieckiem zdolnym. Zajęcia dodatkowe, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy swobodne w sali. Zajęcia terapeutyczne.
15:00 – 15:30
Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne. Podwieczorek.
15:30 – 17:00
Zabawy rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy manualne, konstrukcyjno-techniczne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Zajęcia dodatkowe w poszczególnych dniach

poniedziałek i piątek
język angielski
poniedziałek i czwartek
logopedia
środa
język francuski
czwartek
yoga dla dzieci
środa
terapia pedagogiczna, terapia ręki
piątek
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
raz w miesiącu
dogoterapia