Prywatne Przedszkole „Koniczynka” jest placówką przyjazną dziecku i rodzicom. Dbamy o wspólne relacje w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie. Pragniemy obudzić w dzieciach ciekawość świata oraz indywidualne pasje. Aby to osiągnąć, realizujemy projekty we współpracy z wieloma instytucjami zewnętrznymi oraz pracujemy z dziećmi w oparciu o Plan daltoński.

Siedziba Prywatnego Przedszkola „Koniczynka” znajduje się w Krośnie na ul. Olszynkowej 1.

Pracujemy cały rok w godzinach 6.30 do 17.00

Praca z dziećmi to nasza pasja, nieustannie doskonalimy swój warsztat oraz umiejętności. Uczestniczymy w szkoleniach, konferencjach, podnosimy swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Współpracujemy z różnymi specjalistami: logopedą, terapeutą, pedagogiem specjalnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dbamy w ten sposób o harmonijny rozwój naszych podopiecznych.