• każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu 1 zł
  • koszty całodziennego wyżywienia 12 zł