Ważny komunikat:)

Komunikat

W związku z rekomendacją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 marca 2020r. (komunikat z godz. 20:30), Prywatne Przedszkole „Koniczynka” zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze od dnia 11 marca do 24 marca 2020r. W tym okresie nasze Przedszkole będzie zamknięte. Powyższe działania mają charakter prewencyjny w związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa u mieszkanki naszej Gminy.
W dniu jutrzejszym, tj. 11 marca 2020r., Przedszkola „Koniczynka” będzie prowadziło dyżur dla dzieci, którym rodzice nie mają możliwości zorganizowania natychmiastowej opieki. Bardzo proszę o korzystanie z dyżuru tylko w wyjątkowej sytuacji i możliwie szybkie odebranie dziecka z placówki.
Proszę o przestrzeganie zaleceń Sanepidu oraz śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronie naszego przedszkola a także na stronie mosina.pl oraz mediach społecznościowych.

Krystyna Smektała – dyrektor