• Język angielski,
  • Język francuski,
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
  • Yoga dla dzieci,
  • Logopedia,
  • Logorytmika,
  • Terapia pedagogiczna i terapia ręki,
  • Dogoterapia.