INFORMACJE ORGANIZACYJNE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Prywatnego Przedszkola „Koniczynka” w Mosinie, oddział w Mosinie, od dnia 11 marca 2020r. do 25 marca 2020r. nasza placówka zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
2. Sekretariat przedszkola będzie pełnił dyżur w dniach 12,13,16 marca 2020r. w godzinach 7.00 do 13.00.
Podczas dyżuru sekretariatu:
• Rodzice mogą dostarczyć dokumenty związane z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021.
• Będą wydawane zaświadczenia o zamknięciu placówki potrzebne do otrzymania świadczeń.

Krystyna Smektała – dyrektor